(Ban hành theo Quyết định số  05 /2007/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Y tế)           1. Phối hợp nhiều loại thực phẩm và thường xuyên thay đổi món.          2. Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cho...
Chất gây độc trong sắn là acid cyanhydric, sắn càng đắng càng nhiều acid cyanhydric không nên ǎn. Vỏ và đầu...

Chuyên đề nổi bật

goto Top