Răng Hàm Mặt

Những năm gần đây theo chủ trương của bộ Giáo dục

I.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA DỊ TẬT BẨM SINH CHUNG VÙNG HÀM MẶT.
Xem thêm: DỊ TẬT BẨM SINH HÀM MẶT

I. MỞ ĐẦU :

???? Sâu răng là một bệnh phổ biến ở nước ta cũng như các nước trên thế giới,bệnh mắc rất sớm và gặp ở mọi lứa tuỏi, mọi giới,mọi dân tộc, mọi vùng địa lý khác nhau, mọi tầng lớp xã hội, trình độ văn hóa.

Xem thêm: BỆNH SÂU RĂNG

I/Mở đầu:

-Bệnh nha chu là bệnh phá hủy những cơ cấu thành phần nâng đỡ răng như nướu, dây chằng nha chu, men gốc răng và xương ổ răng.

-Khi nghiên cứu bệnh nha chu chúng ta nên tìm hiểu sự liên quan của bệnh với các bệnh khác ở miệng và tòan thân, cũng như sự liên quan với môi trường sống. Không có bệnh nha chu nào thuần túy, riêng biệt xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà bao giờ cũng là kết qủa của một hay nhiều xáo trộn, mất cân bằng nào đó ở tại chỗ ví dụ :răng mọc lệch, sâu răng, răng giả. .v.v hoặc tòan thân ví du: bệnh suy dinh dưỡng, đái đường, yếu tố di truyền. .v.v

Ngòai ra mô nha chu còn có mối liên hệ với răng, với khớp thái dương hàm, bộ máy nhai và hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Xem thêm: BỆNH NHA CHU

Facebook Like

Đọc nhiều nhất

Liên kết website

Từ khóa phổ biến

Đăng nhập