BS Bạch Long{mosimage}Theo một số tác giả sữa ong chúa là một loại dịch đặc biệt, do tuyến họng của ong thợ tiết ra. Ấu trùng được nuôi bằng loại dịch mật này sẽ trở thành ong...
Liều gây chết của Gardénal là 5g nhưng có người chỉ uống 1g cũng có thể tử vong; liều gây chết...

Chuyên đề nổi bật

goto Top