Bổ sung 3 nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phòng bệnh dịch nguy hiểm

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định bổ sung thêm nội dung 3 dự án phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tăng huyết áp và đái tháo đường của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010. uyết áp và đái tháo đường của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010.

Cụ thể, bổ sung mục tiêu của dự án phòng, chống sốt xuất huyết: Giảm 15% tỷ lệ người bị sốt xuất huyết/100.000 dân so với tỷ lệ người bị sốt xuất huyết/100.000 dân, giảm 10% tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết/số người mắc sốt xuất huyết so với tỷ lệ tử vong do sốt xuất huyết/số người mắc sốt xuất huyết trung bình trong 5 năm giai đoạn 2003-2007.

Về dự án phòng, chống bệnh tăng huyết áp: phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân hiểu đúng về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng, chống tăng huyết áp; 80% cán bộ y tế hoạt động trong phạm vi dự án được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp.

Dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường được bổ sung các mục tiêu: phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe do bệnh đái tháo đường  gây ra; giảm tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường không được phát hiện trong cộng đồng xuống dưới 60%…

PV

Orginal Source  Bổ sung 3 nội dung chương trình mục tiêu quốc gia phòng bệnh dịch nguy hiểm

Chuyên đề nổi bật