Trong một phòng mạch, một ông bác sĩ già nói với một nữ bệnh nhân trẻ, đẹp có bộ ngực rất nở nang:
- Cô hãy cởi áo ra cho tôi nghe mạch
- Thế sao mọi người lại bảo rằng ông bị điếc .Cô ta nói như hét.
- À ! tôi điếc thật đấy nhưng tôi không mù.