A. ĐẠI CƯƠNG

Bát cương là Tám cương lĩnh, Tám hội chứng bệnh lý để phân biệt các triệu chứng của người bệnh, để quyết định phương hướng cơ bản cho việc điều trị 1 cách chính xác.

Chuyên đề nổi bật

Cùng chuyên mục