5 gợi ý về dinh dưỡng hợp lý giúp người cao tuổi khỏe mạnh
Chế độ ăn thăng bằng các nhóm thực phẩm cùng lề thói ăn uống điều độ, đúng lượng và đúng lúc tốt cho sức khỏe người cao tuổi.