Lời nói đầu

Chuyên khoa Tai Mũi Họng (TMH) là một chuyên khoa lâm sàng, ngày càng có tầm quan trọng trong công tác phục vụ sức khỏe nhân dân. Khi Xã hội phát triển, mức sống càng cao, nguyên nhân sinh bệnh càng phức tạp thì người bệnh cũng đòi hỏi Thầy thuốc TMH phải khám và điều trị có chất lượng cao hơn.

Những kiến thức thông thường về chuyên khoa TMH bắt buộc tất cả mọi Thầy thuốc tương lai dù ở lĩnh vực chuyên môn nào trong Trường Đại học Y khoa cũng đều phải học. Những kiến thức cơ bản đó, trước hết giúp cho các Thầy thuốc làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu (CCSKBĐ) trong cộng đồng, ngoài ra có thể biết cách khám, điều trị một số bệnh thông thường và gửi kịp thời các bệnh nặng khác về TMH.

Bộ môn Tai Mũi Họng là một trong 12 Bộ môn thành viên của dự án Việt nam - Hàlan triển khai phương pháp giảng dạy có lồng ghép Dịch tễ học (DTH) và CSSKBĐ và sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong trường Đại học, vì vậy Bộ môn chúng tôi đã biên soạn tập “KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG chuyên khoa Tai Mũi Họng” để làm tài liệu giảng dạy về chuyên khoa này ở Trường Đại Học Y Huế.

Vấn đề không phải là quá mới, nhưng để thật hoàn hảo về nội dungbiên soạn, thật chuẩn mực về phương pháp trình bày... để làm khuân mẫu cho mọi bài giảng là không thể được. Chúng tôi phải tiếp tục cải tiến, rút kinh nghiệm sau khi giảng, tiếp thu ý kiến của sinh viên, học hỏi các Bộ môn trong trường mình và trường bạn để phương pháp giảng dạy có lồng ghép DTH và CCSKBĐ trong từng bài giảng ngày một hiệu quả hơn.

Tuy chúng tôi đã rất cô gắng nhưng chắc chắn không thể không còn thiếu sót chưa tự phát hiện, xin được các đồng nghiệp trong và ngoài chuyên khoa góp ý kiến để lần tái bản sau hoàn chỉnh hơn.

Thay mặt Bộ môn TMH và Ban biên soạn tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, đặc biệt Nhóm dự án Việt Nam - Hà lan Đại học Y Huế đã tạo mọi điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tập sách này kịp thời giảng dạy cho sinh viên Y Khoa.

Huế ngày 10.07.1999

Thay mặt nhóm Biên soạn

PTS Nguyễn Tư Thế

Bài liên quan

©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper