Âm dương và Điều trị

Điều trị là lập lại sự quân bình Âm dương bằng nhiều phương pháp khác nhau : Châm cứu, uống thuốc...

a) Nguyên tắc chung

Bệnh do dương thịnh, phải làm suy giảm phần dương (Tả dương). Bệnh do âm thịnh, phải làm suy giảm phần âm (Tả âm).

Bệnh do dương hư phải bổ dương, Bệnh do âm hư phải bổ âm.

b) Về thuốc

- Bệnh về Âm, dùng thuốc Dương (ôn, nhiệt) để chữa.

- Bệnh về Dương, dùng thuốc Âm (hàn, lương) để chữa.

c) Về châm cứu

- Bệnh nhiệt dùng châm, Bệnh hàn dùng cứu.

- Bệnh thuộc Tạng (âm) dùng các Du huyệt ở lưng (dương) để chữa.

- Bệnh thuộc Phủ (dương), dùng các huyệt Mộ ở ngực, bụng (âm) để chữa.

Dựa theo nguyên tắc : "Theo dương dẫn âm và theo âm dẫn dương.

Bài liên quan

Đại Cương
Tính Chất của Âm Dương
Phân loại Âm Dương
©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper