Da - Viêm tấy và chín mé

Viêm tấy là một loại áp xe có thể lan rộng (xem thêm về nhọt).

Chín mé: thường thấy ở ngòn tay, nhiều khi chỉ là một điểm nhỏ có mủ. Tuy vậy, cũng không được coi thường và bỏ qua. Cần phải rửa sạch, giữ sạch và đôi khi phải chích để cho mủ thoát ra.

Bài liên quan

Tay - Gặm móng tay
Tay - Vết đâm kim, bị kẹp
Tay - Đứt tay chân
©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper