Hành động trong trường hợp khẩn cấp

Tiến trình sơ cấp cứu thường bất đầu trước bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp nào với nạn nhân. Cách bạn tiếp cận với tình huống và các bước bạn thực hiện ngay lập tức để làm cho hiện trường an toàn và gọi người giúp sức có thể góp phần đáng kể vào việc cứu sống và đem lại sự khỏe mạnh cho nạn nhân, như khi có sự can thiệp hay sự điều trị y tế sau này.

Người sơ cấp cứu nên Đánh giá tình huống

Xem xét những gì đã xảy ra một cách nhanh chóng và bình tĩnh. Tìm những nguy hiểm đối với bản thân và nạn nhân.

Không bao giờ liếu lĩnh tự đặt mình vào tình trạng nguy hiềm.

Làm cho hiện trướng an toàn

Bảo vệ nạn nhân khỏi chỗ nguy hiểm.

Đừng cố làm quá nhiều việc một mình.

Ước định số nạn nhân và sơ cấp cứu khẩn cấp

Trường hợp có hơn một nạn nhân, hãy theo sự thẩm định của bạn để quyết định việc ưu tiên chữa trị.

Kêu gọi giúp đỡ

Chắc chắn là bạn đã cho mời các chuyên viên và họ đang trên đường đến.

Bài liên quan

©2002-2023. Copyright by Sức Khỏe Cộng Đồng. Quản trị nội dung: BSCK2 Phạm Xuân Hậu.
Template by JoomShaper